Psychoterapeutické metody v praxi

Přestože psychoterapie má v naši zemi dlouhou tradici a psychoterapeutické metody jsou uplatňovány v řade různých kontextů, doposud chybí snaha toto pole výzkumně zmapovat. Náš průzkum je prvním pokusem tuto mezeru vyplnit. V březnu 2016 jsme spustili internetový dotazník, který mapuje vybrané aspekty psychoterapeutické praxe, vzdělání a využívání konkrétních prvků různých psychoterapeutických přístupů. V kontextu tohoto průzkumu chápeme psychoterapii jako konkrétní činnost či soubor metod (nikoli nutně jako profesní identitu). Usilujeme o to zjistit, jak jsou psychoterapeutické metody používány v praxi psychoterapeutů, poradců a dalších odborníků, a to napříč různými rezorty a kontexty. Sběr dat byl již ukončen a výsledky průzkumu budou postupně publikovány. Děkujeme všem psychoterapeutům, kteří se výzkumu zúčastnili.

Publikace

Řiháček, T., Roubal, J., & Motalová, K. (2020). Facets of the psychotherapy relationship: A metaphorical approach. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 23(3), 311-319.

Řiháček, T., & Roubal, J. (2020). Common principles of psychotherapeutic change: Patterns of use. British Journal of Guidance and Counselling, 48(4), 489-499.

Řiháček, T., & Roubal, J. (2019). Využívání psychoterapeutických technik v praxi. E-psychologie, 13(1), 1-17.

Řiháček, T., & Roubal, J. (2017). The proportion of integrationists among Czech psychotherapists and counselors: A comparison of multiple criteria. Journal of Psychotherapy Integration, 27(1), 13-22.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info