Systematické případové studie

Systematická případová studie je přirozený a snadno srozumitelný způsob, jak vytvářet i předávat poznatky o psychoterapeutickém procesu. V naší práci rozvíjíme tento formát výzkumu v různých kontextech. V roce 2015 jsme zahájili sérii případových studií zaměřených na porozumění procesům psychoterapeutické změny u depresivních klientů a jejich propojení s významnými momenty v psychoterapii, a to jak z pohledu klientů, tak i terapeutů. V současnosti pokračujeme v provádění případových studií v různých kontextech (např. terapie psychosomatických potíží) s využitím kvalitativních i kvantitativních metod. Na sběru dat se podílejí psychoterapeuti v rámci klinických pracovišť i soukromých praxí.

Publikace

Čevelíček, M., & Doležal, P. (2019). Využití případové studie k vysvětlení procesu změny v psychoterapii deprese. Psychoterapie, 13(1), 84-98.

Doležal, P., Čevelíček, M., Řiháček, T., Roubal, J., Hytych, R., & Ukropová, L. (2019). Why did she leave? Development of working alliance in a case of psychotherapy for depression. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 22(2), 150-164. https://doi.org/10.4081%2Fripppo.2019.354

Herrera, P., Mstibovskyi, I., Roubal, J., & Brownell, P. (2018). Researching gestalt therapy for anxiety in practice-based settings: A single-case experimental design. Revista Argentina de Clinica Psicologica, 27(2), 337-352.

Roubal, J., Čevelíček, M., & Řiháček, T. (2019). Jak jednoduše provést a napsat případovou studii: vodítka pro psychoterapeuty v praxi. Psychoterapie, 13(1), 22-39.

Sandell, R., Holub, D., Řiháček, T., & Roubal, J. (2019). Posouzení změn po ukončení psychoterapie (CHAP): Česká verze manuálu. MUNI Press.

Takáčová, J., & Roubal, J. (2022). Vztah významných okamžiků a změny v psychoterapii: případová studie. Psychoterapie, 16(1), 42–54.

Vodičková, K., & Řiháček, T. (2019). Propojení významných momentů s terapeutickou změnou: případová studie. Psychoterapie, 13(1), 52-65.

Zatloukal, L., & Roubal, J. (2019). "Cítit emoce": významné momenty v pragmatické případové studii z Gestalt terapie pohledem diskurzivní analýzy. Psychoterapie, 13(1), 66-83.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info