Vedlejší účinky psychoterapie

Nežádoucí a vedlejší účinky psychoterapie představují poměrně nový koncept v rámci výzkumu psychoterapie, a to i navzdory faktu, že poprvé o nich začal psát Allen Bergin již v roce 1966. Bergin psal zejména o celkovém zhoršení klienta na úrovni symptomů (tzv. deteriorační efekt). Na jeho práci později navázali další autoři, kteří se negativními a vedlejšími účinky zabývali i z dalších perspektiv. Dnes již víme, že existují i jiné nežádoucí účinky psychoterapie než celkové zhoršení, například problematický terapeutický vztah, zhoršení rodinných vztahů v důsledku terapie či neúčinnost terapie (a s ní spojená následná ztráta důvěry nejen v terapeuta, ale i v možnost zlepšení obecně). My na tuto výzkumnou linii navazujeme sérií kvalitativních i kvantitativních studií. Zajímá nás například, jaké události či aspekty terapeutického procesu hodnotí jako negativní sami klienti či jak vedlejší účinky souvisí s dalšími aspekty terapie, jako jsou výchozí úroveň potíží, kvalita terapeutického vztahu a podobně.

Publikace

Chvála, Ľ., Řiháček, T., Polakovská, L., Vybíral, Z., & Rozental, R. (2019). Adaptation of the negative effects questionnaire into the Czech context. Psychotherapy Research, 30(4), 510-519. https://doi.org/10.1080/10503307.2019.1622053

Chvála, Ľ., Řiháček, T., & Vybíral, Z. (2022). A pilot study of HEXACO dimensions and therapeutic change as potential predictors of negative effects of psychotherapy. Československá psychologie, 66(5), 532-542.​ https://doi.org/10.51561/cspsych.66.5.532

Chvála, Ľ., & Vybíral, Z. (2023). Case study: Inductive thematic analysis of negative experiences from several psychotherapies over 15 years. Československá psychologie, 67(3-4), 213-229. https://doi.org/10.51561/cspsych.67.3-4.213

Ochs, M., Caha, J., & Řiháček, T. (2024). Risks and side-effects in systemic family therapy. In K. M. Hertlein (Ed.), The Routledge international handbook of couple and family therapy (pp 374–394). Routledge. http://doi.org/10.4324/9781003297871-29

Polakovská, L., & Vybíral, Z. (2018). Nežádoucí účinky psychoterapie. Psychoterapie, 12(2), 115-131.

Pourová, M., Řiháček, T., Chvála, Ľ., Vybíral, Z., & Boehnke, J. R. (2022). Negative effects during multicomponent group-based treatment: A multisite study. Psychotherapy Research, 33(3), 282-297. https://doi.org/10.1080/10503307.2022.2095237

Vybíral, Z. (2017). Psychoterapeuti chybují I: Historický přehled. Psychoterapie, 11(3), 178-189.

Vybíral, Z. (2019). Psychoterapeuti chybují II: O čem mluvíme, když mluvíme o nezamýšlených a negativních účincích psychoterapie? Psychoterapie, 13(2), 122-137.

Vybíral, Z., Ogles, B. M., Řiháček, T., Urbancová, B. & Gocieková, V. (2024). Negative experiences in psychotherapy from clients’ perspective: A qualitative meta-analysis. Psychotherapy Research, 34(3), 279-292. https://doi.org/10.1080/10503307.2023.2226813

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info