Průzkumy

Centrum pro výzkum psychoterapie realizuje průzkumy související s psychoterapií. Níže najdete seznam probíhajících či realizovaných průzkumů.

Rozhodování o vstupu do psychoterapie (2018)

Rozhodování zda zahájit psychoterapii je komplexní proces, v němž hraje roli řada různých faktorů. Abychom tomuto procesu lépe porozuměli, spustili jsme průzkum mapující některé překážky, které během tohoto rozhodování mohou lidé vnímat. V krátkém dotazníku jsme oslovili respondenty, kteří během posledních pěti let uvažovali o vstupu do individuální terapie - ať již toto rozhodování nakonec dopadlo jakkoliv. Sběr dat plánujeme ukončit během léta 2018 a výsledky poté publikovat v odborných časopisech. Děkujeme všem respondentům, kteří se již vyplněním dotazníku podělili o svou zkušenost.

Publikace

Čevelíček, M., Tarinová, A., & Řiháček, T. (2021). Vnímané překážky vstupu do psychoterapie. Československá psychologie, 65(1), 1-13.

Psychoterapeutické metody v praxi (2016)

Přestože psychoterapie má v naši zemi dlouhou tradici a psychoterapeutické metody jsou uplatňovány v řade různých kontextů, doposud chybí snaha toto pole výzkumně zmapovat. Náš průzkum je prvním pokusem tuto mezeru vyplnit. V březnu 2016 jsme spustili internetový dotazník, který mapuje vybrané aspekty psychoterapeutické praxe, vzdělání a využívání konkrétních prvků různých psychoterapeutických přístupů. V kontextu tohoto průzkumu chápeme psychoterapii jako konkrétní činnost či soubor metod (nikoli nutně jako profesní identitu). Usilujeme o to zjistit, jak jsou psychoterapeutické metody používány v praxi psychoterapeutů, poradců a dalších odborníků, a to napříč různými rezorty a kontexty. Sběr dat byl již ukončen a výsledky průzkumu budou postupně publikovány. Děkujeme všem psychoterapeutům, kteří se výzkumu zúčastnili.

Publikace

Řiháček, T., Čevelíček, M., & Roubal, J. (2021). Psychoterapeutické metody v praxi: Průzkum rozdílů mezi resorty. Psychoterapie, 15(2), 177-194.​

Řiháček, T., Roubal, J., & Motalová, K. (2020). Facets of the psychotherapy relationship: A metaphorical approach. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 23(3), 311-319. https://doi.org/10.4081%2Fripppo.2020.468

Řiháček, T., & Roubal, J. (2020). Common principles of psychotherapeutic change: Patterns of use. British Journal of Guidance and Counselling, 48(4), 489-499. https://doi.org/10.1080/03069885.2018.1503230

Řiháček, T., & Roubal, J. (2019). Využívání psychoterapeutických technik v praxi. E-psychologie, 13(1), 1-17. https://doi.org./10.29364/epsy.335

Řiháček, T., & Roubal, J. (2017). The proportion of integrationists among Czech psychotherapists and counselors: A comparison of multiple criteria. Journal of Psychotherapy Integration, 27(1), 13-22. https://doi.org/10.1037/int0000069

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info