Preference v psychoterapii

Klienti i terapeuti mají určité, lecky od sebe odlišné, představy o tom, jak by psychoterapie měla probíhat. Dosavadní výzkumy ukazují, že pro výsledek terapie je důležité, zda terapeut zohlední preference klienta a zda dokáže pracovat se svými vlastními očekáváními. V našich studiích se zaměřujeme na preference klientů i psychoterapeutů ve vztahu k terapeutickému procesu a efektu psychoterapie. Pracujeme přitom zejména s dotazníkem Cooper-Norcross Inventory of Preferences, na jehož vývoji se podílíme.

Publikace

Řiháček, T., Cooper, M., Cígler, H., She, Z., Di Malta, G., & Norcross, J. C. (2023). The Cooper-Norcross Inventory of Preferences: Measurement invariance across & international datasets and languages. Psychotherapy Research. https://doi.org/10.1080/10503307.2023.2255371

Řiháček, T., & Mikutová, M. (2022). Cooper-Norcross Inventory of Preferences (C-NIP): Psychometric characteristic of the Czech version. Československá psychologie, 66(2), 145-156. https://doi.org/10.51561/cspsych.66.2.145

She, Z., Řiháček, T., Xu, J., Yang, W., Xu, D., Zhou, N., Ji, W., & Xi, J. (2022). Psychometric evaluation of the Cooper–Norcross Inventory of Preferences–therapist version. Assessment. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/10731911221118317

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info