Prožívání terapeutů

Na psychoterapeuty lze nahlížet jako na rizikové pracovníky. Přestože jejich prožitky s obtížnými klienty přestavují rizikový faktor pro rozvoj profesionální nepohody a syndromu vyhoření, psychoterapeuti obecně mají sklon své prožitky s klienty upozaďovat, nebo je dokonce znehodnocují jako obtěžující, kontraproduktivní a neprofesionální. Psychoterapeuti, kteří jsou vystaveni silným emocionálním stavům klienta, na to obecně nejsou příliš dobře připraveni. Často jsou cvičeni v psychoterapeutické otevřenosti a empatickém postoji, ale ne ve schopnosti ochránit se před zprostředkovaným prožíváním ve smyslu „zprostředkované traumatizace“. Tím, že své vlastní reakce psychoterapeuti vnímají jenom jako „šum“ v psychoterapeutickém procesu, nejen že zvyšují riziko rozvoje syndromu vyhoření, ale také riskují i poškození klientů.

V rámci Centra pro výzkum psychoterapie se zabýváme zkoumáním prožívání psychoterapeutů s různými skupinami klientů. Mezinárodně byl publikován náš výzkum prožívání psychoterapeutů s depresivními klienty. Na téma prožívání psychoterapeutů s jinými skupinami klientů vznikají diplomové práce (např. prožívání psychoterapeutů s klienty se schizofrenií, s hraniční poruchou osobnosti, se sebevražednými tendencemi, s poruchami příjmu potravy, s onkologickým onemocnění či s oběťmi domácího násilí).

Publikace

Roubal, J. (2015). Depressing together: Therapist’s experience in a therapy situation with a depressed client. In G. Francesetti (Ed.), Absence is the bridge between us (pp. 205-224). Intituto di Gestalt HCC.

Roubal, J. (2016). V depresi společně: klinické implikace kvalitativního výzkumu prožívání terapeutů s depresivním klientem. Psychoterapie, 10(3), 196-210.

Roubal, J. (2016). Vliv pacientovy deprese na psychoterapeuta: Klinická zkušenost, teorie a výzkum. Psychiatrie, 20(4), 74-78.

Roubal, J., & Řiháček, T. (2016). An adventure in grounded theory method: Discovering a pattern in the flow of a therapy process. In J. Roubal, P. Brownell, G. Francesetti, J. Melnick & J. Zeleskov-Djoric (Eds.), Towards a research tradition in gestalt therapy (pp. 100-123). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Roubal, J., & Řiháček, T. (2016). Therapists’ in-session experiences with depressive clients: A grounded theory. Psychotherapy Research, 26(2), 206-219. https://doi.org/10.1080/10503307.2014.963731

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info