Významné momenty v psychoterapii

Tzv. paradigma významných momentů (či událostí) je založeno na předpokladu, že v procesu psychoterapie existují momenty, které jsou významnější než jiné - a to jako v pozitivním, tak i v negativním směru. Příkladem nápomocného momentu může být okamžik pochopení nějaké souvislosti či zážitek pocitu přijetí. Příkladem brzdícího momentu může naopak být pocit odpojení od terapeuta či zážitek přílišného tlaku ze strany terapeuta. V našich studiích se významnými momenty zabýváme především z perspektivy samotných klientů.

Publikace

Ladmanová, M., Řiháček, T., & Roubal, J. (2020). Helpful and hindering events in an integrative psychotherapy training. Journal of Psychotherapy Integration. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/int0000246

Ladmanová, M., Řiháček, T., & Timulak, L. (2022). Client-identified impacts of helpful and hindering events in psychotherapy: A qualitative meta-analysis. Psychotherapy Research, 32(6), 723-735. https://doi.org/10.1080/10503307.2021.2003885

Pivolusková, H., Řiháček, T., Čevelíček, M., & Ukropová, L. (2021). Are client- and therapist-identified significant events related to outcome?: A systematic review. Counselling Psychology Quarterly, 34(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/09515070.2019.1642851

Řiháček, T., Elliott, R., Owen, J., Ladmanová, M., Coleman, J. J., & Bugatti, M. (2023). Session Reactions Scale-3: Initial psychometric evidence. Psychotherapy Research. https://doi.org/10.1080/10503307.2023.2241983

Takáčová, J., & Roubal, J. (2022). Vztah významných okamžiků a změny v psychoterapii: případová studie. Psychoterapie, 16(1), 42–54.

Vodičková, K., & Řiháček, T. (2019). Propojení významných momentů s terapeutickou změnou: případová studie. Psychoterapie, 13(1), 52-65.

Zatloukal, L., & Roubal, J. (2019). "Cítit emoce": významné momenty v pragmatické případové studii z Gestalt terapie pohledem diskurzivní analýzy. Psychoterapie, 13(1), 66-83.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info