Psychoterapie v psychosomatice

Psychoterapeuti i lékaři se ve své praxi často setkávají s pacienty prezentujícími tělesné potíže, u nichž pozitivní somatický nález buď zcela chybí, nebo prezentované symptomy dostatečně nevysvětluje. V praxi se pro tuto oblast používá mnoho různých označení, z nich mezi nejčastější patří “medicínsky nevysvětlené tělesné symptomy” (MUPS). Přestože psychoterapie přináší těmto lidem užitek, její účinnost není podle metaanalýz tak vysoká jako u jiných druhů potíží. Naším cílem je přispět k porozumění tomu, v jaké míře, jakým způsobem a u kterých klientů/pacientů s MUPS psychoterapie účinkuje. Náš výzkumný záměr v sobě zahrnuje čtyři směry:

  1. Analýza teoretických východisek a postupů uplatňovaných v různých psychoterapeutických přístupech s důrazem na hledání obecných účinných faktorů
  2. Analýza praktických zkušeností terapeutů, kteří se věnují práci s klienty s MUPS
  3. Kvalitativní analýza zkušeností klientů, kteří prošli skupinovou psychoterapií zaměřenou na MUPS
  4. Kvantitativní posouzení účinnosti skupinové psychoterapie a mediátorů jejího efektu u klientů s MUPS

Výzkum probíhá ve spolupráci se Společností psychosomatické medicíny ČLS J.E.P. a je podpořen Grantovou agenturou ČR (projekt č. GA18-08512S). Na sběru dat se aktuálně podílí Psychosomatická klinika v Praze, Denní sanatorium Horní Palata VFN a 1. LF UK v Praze, Denní stacionář Karlov VFN a 1. LF UK v Praze, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET a od roku 2019 též Oddělení psychiatrické FN Ostrava, Psychiatrická klinika FN Hradec Králové a PN Havlíčkův Brod. Více o projektu zde.

Publikace

Bachroníková, M., & Řiháček, T. (2017). Skúsenosť ľudí s nešpecifickými črevnými zápalmi. Psychosom, 14(2), 99-110.

Čevelíček, M., Roubal, J., Hytych, R., & Řiháček, T. (2023). What works in the treatment of medically unexplained physical symptoms? The psychotherapist perspective. Counselling Psychology Quarterly. Advance online publication.

Kostolanská, E., & Řiháček, T. (2021). Medicínsky nevysvětlené symptomy a jejich změna v čase. Psychoterapie, 15(2), 150-164.

Nováček, T., Řiháček, T., & Cígler, H. (2020). Personalizovaný síťový model pro medicínsky nevysvětlené tělesné symptomy. Československá psychologie, 64(3), 257-271.

Polakovská, L., Čevelíček, M., Roubal, J., & Řiháček, T. (2022). Changes after multicomponent group-based treatment in patients with medically unexplained physical symptoms. Counselling Psychology Quarterly. Advance online publication.

Polakovská, L., Roubal, J., Čevelíček, M., & Řiháček, T (2023). Contrasting two improved and two unimproved cases of patients with medically unexplained physical symptoms after multicomponent treatment. Counselling Psychology Quarterly. Advanced online publication.

Polakovská, L., & Řiháček, T. (2022). What is it like to live with medically unexplained physical symptoms? A qualitative meta-summary. Psychology & Health, 37(5), 580-596.

Pourová, M., Řiháček, T., Chvála, Ľ., Vybíral, Z., & Boehnke, J. R. (2023). Negative effects during multicomponent group-based treatment: A multisite study. Psychotherapy Research, 33(3), 282-297. https://doi.org/10.1080/10503307.2022.2095237

Roubal, J., Hytych, R., Čevelíček, M., & Řiháček, T. (2021). Personal therapeutic approach in Gestalt therapists working with clients suffering from medically unexplained psychosomatic symptoms. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 24(3), 295-305.​

Řiháček, T., & Čevelíček, M. (2019). Common therapeutic strategies in psychological treatments for medically unexplained somatic symptoms. Psychotherapy Research (online).

Řiháček, T., Čevelíček, M., Boehnke, J. R., Pourová, M., & Roubal, J. (2022). Mechanisms of change in multicomponent group-based treatment for patients suffering from medically unexplained physical symptoms. Psychotherapy Research, 32(8), 1016-1033.

Řiháček, T., Pavlenko, P., & Franke, H. (2017). Účinnost psychoterapeutických postupů u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: Shrnutí metaanalýz a přehledových studií. Československá psychologie, 61(4), 350-362.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info