Psychoterapie v psychosomatice

Psychoterapeuti i lékaři se ve své praxi často setkávají s pacienty prezentujícími tělesné potíže, u nichž pozitivní somatický nález buď zcela chybí, nebo prezentované symptomy dostatečně nevysvětluje. V praxi se pro tuto oblast používá mnoho různých označení, z nich mezi nejčastější patří “medicínsky nevysvětlené tělesné symptomy” (MUPS). Přestože psychoterapie přináší těmto lidem užitek, její účinnost není podle metaanalýz tak vysoká jako u jiných druhů potíží. Naším cílem je přispět k porozumění tomu, v jaké míře, jakým způsobem a u kterých klientů/pacientů s MUPS psychoterapie účinkuje. Náš výzkumný záměr v sobě zahrnuje čtyři směry:

  1. Analýza teoretických východisek a postupů uplatňovaných v různých psychoterapeutických přístupech s důrazem na hledání obecných účinných faktorů
  2. Analýza praktických zkušeností terapeutů, kteří se věnují práci s klienty s MUPS
  3. Kvalitativní analýza zkušeností klientů, kteří prošli skupinovou psychoterapií zaměřenou na MUPS
  4. Kvantitativní posouzení účinnosti skupinové psychoterapie a mediátorů jejího efektu u klientů s MUPS

Výzkum probíhá ve spolupráci se Společností psychosomatické medicíny ČLS J.E.P. a je podpořen Grantovou agenturou ČR (projekt č. GA18-08512S). Na sběru dat se aktuálně podílí Psychosomatická klinika v Praze, Denní sanatorium Horní Palata VFN a 1. LF UK v Praze, Denní stacionář Karlov VFN a 1. LF UK v Praze, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET a od roku 2019 též Oddělení psychiatrické FN Ostrava, Psychiatrická klinika FN Hradec Králové a PN Havlíčkův Brod. Více o projektu zde.

Publikace

Bachroníková, M., & Řiháček, T. (2017). Skúsenosť ľudí s nešpecifickými črevnými zápalmi. Psychosom, 14(2), 99-110.

Nováček, T., Řiháček, T., & Cígler, H. (2020). Personalizovaný síťový model pro medicínsky nevysvětlené tělesné symptomy. Československá psychologie, 64(3), 257-271.

Pourová, M., Klocek, A., Řiháček, T., & Čevelíček, M. (2020). Therapeutic change mechanisms in adults with medically unexplained physical symptoms: A systematic review. Journal of Psychosomatic Research, 134, 110124.

Řiháček, T., & Čevelíček, M. (2019). Common therapeutic strategies in psychological treatments for medically unexplained somatic symptoms. Psychotherapy Research (online).

Řiháček, T., Pavlenko, P., & Franke, H. (2017). Účinnost psychoterapeutických postupů u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: Shrnutí metaanalýz a přehledových studií. Československá psychologie, 61(4), 350-362.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info