Vedlejší účinky psychoterapie

Nežádoucí a vedlejší účinky psychoterapie představují poměrně nový koncept v rámci výzkumu psychoterapie, a to i navzdory faktu, že poprvé o nich začal psát Allen Bergin již v roce 1966. Bergin psal zejména o celkovém zhoršení klienta na úrovni symptomů (tzv. deteriorační efekt). Na jeho práci později navázali další autoři, kteří se negativními a vedlejšími účinky zabývali i z dalších perspektiv. Dnes již víme, že existují i jiné nežádoucí účinky psychoterapie než celkové zhoršení, například problematický terapeutický vztah, zhoršení rodinných vztahů v důsledku terapie či neúčinnost terapie (a s ní spojená následná ztráta důvěry nejen v terapeuta, ale i v možnost zlepšení obecně). My na tuto výzkumnou linii navazujeme sérií kvalitativních i kvantitativních studií. Zajímá nás například, jaké události či aspekty terapeutického procesu hodnotí jako negativní sami klienti či jak vedlejší účinky souvisí s dalšími aspekty terapie, jako jsou výchozí úroveň potíží, kvalita terapeutického vztahu a podobně.

Publikace

Chvála, Ľ., Řiháček, T., Polakovská, L., Vybíral, Z., & Rozental, R. (2019). Adaptation of the negative effects questionnaire into the Czech context. Psychotherapy Research (online).

Chvála, Ľ., Řiháček, T., & Vybíral, Z. (2022). A pilot study of HEXACO dimensions and therapeutic change as potential predictors of negative effects of psychotherapy. Československá psychologie, 66(5), 532-542.​

Polakovská, L., & Vybíral, Z. (2018). Nežádoucí účinky psychoterapie. Psychoterapie, 12(2), 115-131.

Pourová, M., Řiháček, T., Chvála, Ľ., Vybíral, Z., & Boehnke, J. R. (2022). Negative effects during multicomponent group-based treatment: A multisite study. Psychotherapy Research. Advance online publication.​

Vybíral, Z. (2017). Psychoterapeuti chybují I: Historický přehled. Psychoterapie, 11(3), 178-189.

Vybíral, Z. (2019). Psychoterapeuti chybují II : O čem mluvíme, když mluvíme o nezamýšlených a negativních účincích psychoterapie? Psychoterapie, 13(2), 122-137.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info