Diplomové a dizertační práce

Na výzkumné činnosti Centra se podílí řada studentů v rámci svých diplomových (obvykle magisterských) prací či dizertačních projektů. Výhodou takové spolupráce je to, že práce vzniká v rámci širšího výzkumného projektu a často v kolektivu dalších výzkumníků, kteří poskytují povzbuzení, nápady i cennou zpětnou vazbu. Výstupy pak často ústí v odborné publikace.

Diplomové práce

Máte-li zájem zapojit se do výzkumu v rámci Centra pro výzkum psychoterapie, prohlédněte si stávající výzkumná témata a aktuálně realizované výzkumné projekty - třeba mezi nimi najdete některý, do něhož byste se chtěli zapojit. Můžete samozřejmě přijít i s vlastním nápadem.

Doktorské studium

Chcete-li začít studovat své doktorské studium ve spolupráci s Centrem pro výzkum psychoterapie, obraťte se na některého z profesorů či docentů působících v rámci Centra. Řešená témata obvykle spadají do oblasti nově vytvořeného doktorského studijního programu Klinická psychologie, mohou však být realizována i rámci zaměření na sociální, vývojovou či obecnou psychologii.

Více o doktorském studiu na FSS

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info